محمد رحیمیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)ریاضی محضدانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلّم تهران)
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)هندسه دیفرانسیلدانشگاه علم وصنعت ایران - تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت