نمایش 1 تا 18 مورد از کل 77 مورد.

ناهید اورک

کارشناسی ارشد
ناهید اورک
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/orak/fa

پریا برومندی

کارشناسی ارشد

نگین حیدری زاده

کارشناسی ارشد

اعظم خدری

کارشناسی ارشد
اعظم خدری
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/khedri/fa

صادق خوشخو

کارشناسی ارشد
صادق خوشخو
استادیار کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/khoshkhoo/fa

رقیه رفعتی

کارشناسی ارشد
رقیه رفعتی
استادیار کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/rafati/fa

علی اکبر سرقلی

کارشناسی ارشد

مسعود شهبازی

کارشناسی ارشد
مسعود شهبازی
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/shahbazi/fa

عباس شیرمردی

دکترای تخصصی
عباس شیرمردی
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/shirmardi/fa

مژگان قاسمی

کارشناسی ارشد
مژگان قاسمی
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/ghasemi/fa

ایران قاضی زاده

کارشناسی ارشد

سعید قانع

دکترای تخصصی
سعید قانع
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/ghane/fa

کورش قنبری

کارشناسی ارشد
کورش قنبری
استادیار کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iaumis.ac.ir/ghanbari/fa